Wie zijn wij ?

Stichting Steun bij RouwDe Stichting Steun bij Rouw is een vrijwilligersorganisatie rond het thema

‘zorg om mensen in rouw’.

Het bestuur van de stichting bestaat uit mensen met toegesneden deskundigheid en het werk wordt verricht door een groep ervaren en geschoolde vrijwilligers. Het werkterrein ligt in en rond Nootdorp, Pijnacker en Den Haag Ypenburg.

De directe omgeving van nabestaanden kan lang niet altijd goed omgaan met vragen en problemen die rouwenden hebben. Ook neemt na verloop van tijd vaak de steun van de omgeving af. Dat gemis probeert de Stichting op te vullen.

Zoals in het leven heel wat ‘echt’ belangrijke dingen in stilte gebeuren, zo ook werken de vrijwilligers voor een groot deel in alle discretie.

Hoewel in oorsprong gelieerd aan de kerk werken de vrijwilligers voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, met respect voor ieders levensvisie.

Centraal staat kwaliteit en betrouwbaarheid in het omgaan met mensen in een rouwproces. Rouwen om een wezenlijk verlies is ingrijpend: het treft de mens in heel zijn wezen: lichamelijk, emotioneel, spiritueel en relationeel.