Goed bezochte thema-avond

De Stichting Steun bij Rouw Pijnacker-Nootdorp-Ypenburg hield op 9 april een avond over omgaan met de dood van je ouder(s).  Het programma bestond uit een fragment uit Oogappels met het overlijden van een ouder en alles wat daarna kwam. Indrukwekkend en hierdoor werden de bezoekers van de avond al geraakt. Dit werd vervolgd met een interview door Lies Rutten met een ervaringsdeskundige die vertelde over de emoties in een gezin na het overlijden en hoe ieder gezinslid daar weer anders mee omging.

Dit werd afgerond met een korte lezing door Marjon Buurmans, GZ-psycholoog, over de rouwtaken en de verschillende manieren van omgaan met rouw en fases die er in de rouw zijn.

Na de pauze werd er in kleine groepjes, aan de hand van open vragen, met elkaar gesproken over een dierbare en werden herinneringen opgehaald. Het stilstaan en uitspreken wat een overledene heeft betekend en welke herinnering er is achtergelaten geeft ruimte in de rouw. De emoties kunnen onverwacht sterk zijn en steeds weer opkomen, bijvoorbeeld rond hun sterfdag. Het is goed om daar met elkaar over te praten. Dat die gevoelens er mogen zijn en dat deze een plek krijgen en hebben. Deze ervaring van toelaten en delen met elkaar, daarover ging het deze avond. 

De directe omgeving van nabestaanden kan lang niet altijd goed omgaan met vragen en problemen die rouwenden hebben. Ook neemt na verloop van tijd vaak de steun van de omgeving af. Dat gemis probeert de Stichting Steun bij Rouw op te vullen met hulp van geschoolde vrijwilligers.

Deze steun bieden zij op verschillende manieren: in individuele gesprekken bij u thuis op afspraak, tijdens een maandelijkse wandeling en in het maandelijkse rouwcafé met lotgenoten. Ook start er elk najaar een rouwgespreksgroep voor mensen die hun partner hebben verloren.