Doelstelling

In onze statuten staat:

De Stichting heeft ten doel binnen de regio Pijnacker/Nootdorp,Ypenburg en omstreken mensen in rouw te steunen en het leren omgaan met dood en rouw en hetgeen hiermede verband houdt.

De stichting doet dat door:

  • het organiseren van informatieve bijeenkomsten en gespreksgroepen over de thema’s dood en rouw
  • het geven van individuele zorg aan en begeleiding van mensen die betrokken zijn bij een rouwproces.

De vrijwilligers die deze ondersteuning bieden, worden door de Stichting geselecteerd, getraind en begeleid zodat zij op een verantwoorde manier nabestaanden kunnen ondersteunen.

De stichting werkt samen met instanties en groeperingen die op hetzelfde of een aanverwant terrein werkzaam zijn.