Volgende gespreksgroep: 4 november

De gespreksgroep voor mensen die een partner hebben verloren gaat op maandag 4 november 2024 weer van start. Onder de begeleiding van Sandra Pijnenburg en Lies Rutten, vrijwilligers die hiervoor zijn geschoold, ontmoeten gelijkgestemden elkaar in acht bijeenkomsten, om de andere week van 13.30 tot 15.30 uur.

De gespreksgroep komt bij elkaar in de pastorie van de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp De ervaring leert dat mensen veel steun ervaren in de rouwgespreksgroepen. Meer informatie is te vinden op deze pagina.