Financiële steun

De Stichting Steun bij Rouw ontvangt geen structurele financiering of overheidssteun. Zij is dus aangewezen op schenkingen.

Heeft u sympathie voor de doelstelling van de stichting dan kunt u donateur worden van de stichting of een financiële bijdrage leveren. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het IBAN-nummer is:

NL89RABO01040.49.383

Het fiscaal nummer van de Stichting is: 850252787.

De leden van het bestuur, de coördinatoren en de vrijwilligers ontvangen geen enkele financiële tegemoetkoming voor hun werkzaamheden in het kader van de Stichting.

De Stichting Steun bij Rouw is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden. Het inschrijfnummer is: 51987597

U kunt hier het financieel jaaroverzicht van de stichting over 2023 bekijken.

Standaardformulier ANBI