Onderzoek rouwbehandeling tijdens coronacrisis

Sophie Westera schrijft een masterthesis onder begeleiding van drs. Lyanne Reitsma. Zij is werkzaam als onderzoeker op de afdeling Klinische Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Momenteel voert zij samen met haar collega’s dhr. prof. dr. Paul Boelen, dhr. prof. dr. Jos de Keijser en mevr. dr. Lonneke Lenferink een wetenschappelijk onderzoek uit naar het evalueren van de effecten van een online rouwbehandeling voor nabestaanden tijdens de coronacrisis.  

Mensen die een overlijden van een dierbare meemaken tijdens de coronacrisis geven vaak aan dat geboden hulp onvoldoende aansluit bij hun ervaringen. Daarom hebben bovengenoemde onderzoekers een behandeling ontwikkeld die specifiek is bedoeld voor naasten van iemand die is overleden tijdens de coronacrisis. Het doel van de behandeling is om beter met het verlies om te leren gaan. Dit onderzoek is erop gericht om in kaart te brengen of deze behandeling leidt tot afname van emotionele problemen. 

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In deel 1 van het onderzoek zijn de effecten geëvalueerd van een onbegeleide online rouwbehandeling voor mensen van wie een dierbare is overleden tijdens de coronacrisis. De werving van dit deel van het onderzoek is inmiddels gestopt en in totaal hebben 65 mensen deelgenomen aan het onderzoek. 

In maart 2021 is begonnen met deel 2 van het onderzoek. In deel 2 wil men de effectiviteit evalueren van een begeleide online rouwbehandeling (vergeleken met de onbegeleide variant uit deel 1 van het onderzoek). In deel 2 van het onderzoek wordt de online rouwbehandeling online ondersteund door een therapeut via e-mailcontact. 

De behandeling wordt aangeboden aan volwassenen van 18 jaar en ouder die een dierbare hebben verloren tijdens de coronacrisis (periode maart 2020 tot heden) en behoefte hebben aan hulp. De onderzoekers zijn momenteel bezig met het werven van deelnemers voor deel 2 van het onderzoek.

Meer informatie over het onderzoek en de behandeling kunt u vinden op de website: www.rouwencorona.nl