Een lichtje in december…

“Zoals de dag uit de nacht treedt, treedt het leven uit de de dood; er is liefde die niet sterft.” 

Deze tekst van Toon Hermans staat op het kaartje, dat aan het lichtje gehangen wordt. 

Bijna aan het eind van 2022 kwamen de vrijwilligers van de Stichting Steun bij Rouw weer bijeen om lichtjes in te pakken. Al vele jaren wordt in december aan mensen, die afgelopen jaar een geliefde hebben verloren, een lichtje aangeboden. Een klein gebaar, dat vaak erg wordt gewaardeerd. 

Afgelopen jaar kon het Rouwcafé gelukkig weer ‘gewoon’ open zijn, elke 3e zondag van de maand in het Huis van Rie van 15 tot 17 uur. Ook wandelden twee vrijwilligers met lotgenoten in de rouw vanaf de molen in Nootdorp trouw elke 1e dinsdag om 14 uur. Op verzoek bezochten vrijwilligers diverse mensen een aantal malen thuis. De rouwgespreksgroep startte begin november met acht lotgenoten, die hun partner verloren. We hopen van harte ook in 2023 een luisterend oor te kunnen bieden aan mensen die een dierbare moeten missen. Voor contact zie www.steunbijrouwpny.nl 

Deze maand namen we ook afscheid van onze voorzitter Kees van der Kraan; al bij de oprichting van de Stichting Steun bij Rouw in 2011 is Kees betrokken geweest. We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en wensen hem heel veel succes bij zijn nieuwe vrijwilligerswerk.